Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej.
Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Rota ślubowania doradcy podatkowego

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych

  Oddział Śląski KIDP

  Ustawa o doradztwie podatkowym

  Zasady etyki Doradców Podatkowych

Witamy na stronie Kancelarii Podatkowej

KONTAKT

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 16.00

Adres: 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11 / 302

Czekamy na Państwa telefony pod numerami:

tel/fax: (32) 266 28 40      gsm: 665 838 432

Poczta elektroniczna:
j a n u s z [ at ] m i c k o s . p l - doradztwo podatkowe
k a n c e l a r i a [ at ] m i c k o s . p l - księgowość i rachunkowość
p l a c e [ at ] m i c k o s . p l - płace, kadry, ZUS, PFRON, SODiR