Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej.
Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Rota ślubowania doradcy podatkowego

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych

  Oddział Śląski KIDP

  Ustawa o doradztwie podatkowym

  Zasady etyki Doradców Podatkowych

Witamy na stronie Kancelarii Podatkowej

CENNIK

Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji przy uwzględnieniu:

- rodzaju prowadzonej działalności,
- ilości pracowników i współwłaścicieli,
- zakresu świadczonych usług,
- oraz indywidualnych potrzeb klienta.
W ramach stałej umowy udzielamy wyjaśnień i porad z zakresu prawa podatkowego i podstawowej działalności gospodarczej.