Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej.
Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Rota ślubowania doradcy podatkowego

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych

  Oddział Śląski KIDP

  Ustawa o doradztwie podatkowym

  Zasady etyki Doradców Podatkowych

Witamy na stronie Kancelarii Podatkowej

O NAS

Działalność w zakresie doradztwa podatkowego rozpocząłem w 1994 roku. Niedługo później zostałem członkiem Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych. Kolejnym krokiem w mojej karierze zawodowej było uzyskanie z dniem 31 lipca 1998 r. wpisu na listę doradców podatkowych pod numerem 06549, prowadzoną przez Ministra Finansów. Z chwilą ukonstytuowania się statutowych organów doradców podatkowych, na pierwszym walnym zgromadzeniu wyborczym na Śląsku, w dniu 27 listopada 2001 roku, zostałem członkiem zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W chwili obecnej, kancelarię tworzy mały, sześcioosobowy zespół profesjonalistów z zakresu prawa i rachunkowości. Naszym zadaniem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom poprzez efektywne doradztwo i profesjonalną obsługę księgową. Tym samym uważamy, że najlepszym świadectwem jakości naszych usług jest bezpośrednia ocena naszych klientów oraz ich zadowolenie ze współpracy z nami.